Boeken

112564-genieten-van-genoeg-omslag-lr-175x300Martine Vonk (2016) Genieten van Genoeg. Buijten en Schipperheijn. ISBN 9789058816771. Boek over geloof en leefstijl, duurzaamheid en eerlijk consumeren. Het bevat actualiteit, bezinning en gespreksvragen om ermee aan de slag te gaan. Uitgegeven als eerst boek in de Micha-boekenserie. Bestellen kan hier.

 

Martine Vonk - Passie voor duurzaamheidVonk, Martine (2011) Sustainability and Quality of Life. A study on the religious worldviews, values and environmental impact of Amish, Hutterite, Franciscan and Benedictine communities. Dissertatie VU Amsterdam. Buijten en Schipperheijn. ISBN: 9789058815613. Het boek kost 19,90 euro. Bestellen kan via info@martinevonk.nl, downloaden kan hier.

Martine Vonk - Passie voor duurzaamheidVonk, Martine en Jacqueline Bloemhof (red.) (2011) Duurzaamheid. Kiezen voor Kwaliteit, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Buijten en Schipperheijn. ISBN 978-90-79032-00-6. Christelijke visie op duurzaamheid en rol politiek, bedrijfsleven, burgers en overheid daarbij.
images-1Time to Turn (2013) Voor het oprapen. Vier seizoenen lang eten, genieten en leven. Een meditatief doe-boek over voedsel. Redactie Esther Raaijmakers en Reinier Sonneveld. Uitgever Buijten en Schipperheijn. ISBN 978-90-5881-693-1. Ik ben een van de auteurs. Je kunt het boek hier bestellen. Martine Vonk - Passie voor duurzaamheidVonk, Martine en Petra van de Kop (2012) Naar een behapbaar voedselbeleid. Lessen uit de praktijkkring Duurzaam voedselbeleid’, Netwerk Platteland. Visievorming, draagvlak, samenwerking en een stappenplan. Download Naar een behapbaar voedselbeleid of bestel via info@netwerkplatteland.nl.

 

Wetenschappelijke artikelen

M.A. Vonk & S. Dorrestijn (2016), ‘Waardengericht ontwerpen en toepassen van zorgtechnologie’, in Filosofie & Praktijk, 37(1), pp. 45-60.

Dorrestijn, Steven en Martine Vonk (2016) ‘De privacy-vriendelijke zorgcamera die mensen desondanks niet wilden. Over de impacts en de moraal van techniek’, in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, themanummer De Moraal van Digitaal, jg 26, nr 3, p.73-78.

Groen, Brenda, Martine Vonk, Frans Melissen and Arrien Termaat (2016) ‘Corporate Social Responsibility’ in Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers. How to manage and measure adding value, Per Anker Jensen and Theo van der Voordt (eds.), Routledge, London and New York.

Vonk, Martine (2015) ‘De sensor als mantelzorger’, in Denkwijzer, 2015-2, themanummer Big data, big brother?

Vonk, Martine (2014) ‘Technologie en het goede leven. Een bijdrage vanuit de waardenethiek’, in Radix 40, #3, p.136-146.

Vonk, Martine (2014) Waarden wegen. Technologie en het goede leven. Lectorale rede, Saxion, Deventer.

Vonk, Martine (2014) ‘Debating Quality of Life Today’, in: Nature, Environment and Quality of Life, edited by Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema, International Archive of the History of Science, International Academy of the History of Science.

Vonk, Martine (2013) ‘Sustainability and values: Lessons from religious communities‘, Social Sciences Directory, vol. 2, no. 4, p 120-130.

Vonk, Martine (2013) ‘Sustainability, Values and Quality of Life. Lessons from Religious Communities‘ (p 340-348), paper for the Conference of the International Communal Studies Association (ICSA) ‘Communal Pathways to Sustainable Living’, Findhorn, 26-28 June 2013.

Vonk, Martine (2013) ‘Reflecting Change. The Way Amish Deal with Technology and Quality of Life‘, paper for the Conference ‘Plain Technology in a Cyber World‘, Young Center, 6-8 June 2013, Elizabethtown PA, USA.

Vonk, Martine (2012) ‘Sustainability, values and quality of life. What we can
learn from Christian communities’ in: Philosophia Reformata.

Vonk, Martine (2010) Endogenous Development as Cultural Interface,
Paper Compas, Leusden.

Van Meekeren-Vonk, Martine A. (2009) The Quest for Religious Values and
Sustainable Lifestyles
. Contributions from Amish, Hutterite, Franciscan
and Benedictine Philosophy of Life’, in: Religion and Sustainable Development.
Opportunities and Challanges for Higher Education. Cathrien de Pater and Irene Dankelman (Eds.) LIT Verlag Münster.

Vonk, Martine (2008) ‘Reflectieve modernisering: leren van de Amish’, in: Deus et Machina. De verwevenheid van technologie en religie. Stichting Toekomst der Technologie, Hfst. 5, p. 304-313.

Vonk, Martine (2008) ‘Waarden en duurzaamheid: leren van religieuze
gemeenschappen
’, in: De utopie van de maakbaarheid, Blaise Pascal Instituut,
VU Amsterdam, p. 16-39.

Vonk, M.A. (2006) The Quest for Sustainable Lifestyles and Quality of Life.
Contributions from Amish, Hutterite, Franciscan and Benedictine Philosophy of
Life. Paper for ‘Exploring Religion, Nature, & Culture’, the Inaugural Conference
of the Society for the Study of Religion, Nature and Culture, April 6-9, University
of Florida, Gainesville.

Vonk, Martine (2005), ‘Religion and environment in empirical studies‘ in: Ipublic Psychologie im Umweltschutz nr. 9, Pag. 73-89.

Vonk, M. (2005) ‘Timon Communities in the Netherlands. Training school for
communal life’, Communal Societies, Journal of the Communal Studies Association,
25, 177-183.

Vonk, Martine (2004) ‘De Amish en hun culturele grensbewaking’ in: In de marge, tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, jrg. 13 nr. 3. Blaise Pascal
Instituut, VU Amsterdam.

Vonk, Martine and J.J. Boersema (2004), Amish’ Way of Life and the Quest for Sustainability, Abstract for ‘Enhancing the Health and Well-Being of Plain
Communities: A Conference for Professionals Working with Old Order Anabaptists’, Elizabethtown USA.

 

Artikelen & Columns

Vonk, Martine (2016) ‘Hoe kunnen we honger op een duurzame manier terugdringen?‘, in RD Opinie, 5 oktober.

Vonk, Martine (2016) ‘In welke afvalbak hoort composteerbaar plastic?‘, in RD Opinie, 2 september.

Vonk, Martine (2015) Transitie door nieuwe verbinding, in: Tussentijds 33, zomer 2015, pag 4-6

Vonk, Martine (2015) ‘Waarom doen aan duurzaamheid?’, in: Woord en Dienst, 64-10

Vonk, Martine (2015) Duurzaam denken en doen, column in RD Opinie, 2 juni.

Vonk, Martine (2015) Bartholomeüs: verwondering over de natuur verbindt ons met God, Boekbespreking, Friesch Dagblad, 2 juni 2015

Vonk, Martine (2015) Verwondering over de natuur verbindt ons met God, CW, Boekbespreking, 15 mei 2015

Vonk, Martine (2015) Technologie en de waarde van melk, Milkstory, 20 april.

Vonk, Martine (2015) Gezonde bodem, column in RD, Opinie, 21 april.

Vonk, Martine (2015) Meer dan kleding, column in RD, Opinie, 17 maart.

Vonk, Martine (2015) Genieten van genoeg, column in RD, Opinie, 17 februari.

Vonk, Martine (2015) Hof van heden, column in RD, Opinie, 13 januari.

Vonk, Martine (2014) Nieuwe energie, column in RD, Opinie, 9 december. Zie ook onder blogs op deze website.

Vonk, Martine (2014) Op de bres voor een volhoudbare landbouw, Ouderlingenblad, maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw.

Vonk, Martine (2014) Nieuwe gewoonten, column in RD, Opinie, 4 novevember.

Vonk, Martine (2014) De transitiekracht van nieuwe gemeenschappen, Stoutenburglezing 2014.

Vonk, Martine (2014) 12 bijdragen aan scheurkalender ‘Dagelijks Vers‘,   onder redactie van Paulien Vervoorn.

Vonk, Martine (2014) Boekenplankje met boeken over duurzaamheid in de ‘De Reformatie. Inspirerend kerk zijn’, themanummer Christelijk geloof en duurzaamheid, nr 24, jg 89. 18 september 2014

Vonk, Martine (2014) ‘Hoe houden we de regie over de intieme revolutie?‘, Sophie, themanummer over mens en technologie, aprilnummer.

Vonk, Martine (2013) ‘Deugden doen ertoe in milieudebat‘, Milieu, vakblad van de VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Vonk, Martine (2013) ‘Groene kerken stap voor stap opbouwen‘, in: Kerkbeheer, nr 7, juli/augustus

Vonk, Martine (2013) ‘Dam de ongewilde gevolgen van 3D-printing tijdig in‘, in: Trouw, podium, 17-05-2013

Vonk, Martine (2013) ‘Geniet van genoeg‘, in: Raster, 28e jaargang, nr 3, mei.

Vonk, Martine (2013) ‘Beginnen bij wat ons werkelijk drijft – religieuze waarden en kwaliteit van leven‘, in: Franciscaans Leven, nummer 2, april 2013.

Vonk, Martine (2013) ‘Franciscus en duurzaamheid‘, in: Franciscanen.nl, jaargang 8, nr. 1.

Vonk, Martine (2013) ‘Op bezoek bij de Amish‘, in: Elisabet, nr. 1, januari 2013.

Vonk, Martine (2012) ‘Waarden beslissend voor transitie naar duurzame economie. In de leer bij Amish, Franciscanen en Trappisten‘, in: Wapenveld, decembernummer.

Vonk, Martine (2012), ‘Antwoord van een boerendochter‘, Trouw Letter&Geest, 15 september 2012.

Vonk, Martine (2012) ‘Leven in Gemeenschap, de dagelijkse godsdienst van de Hutterieten’, Eredienstvaardig 28/3, pag 78.

Vonk, Martine (2012) ‘Duurzame waarden’, column in Doopsgezind.nl

Vonk, Martine (2012), ‘Duurzame groei gaat ook kerken aan‘, in Het Goede Leven, 14/6

Vonk, Martine (2012), ‘Exclusief eten’, column in Het Goede Leven, 25/1

Vonk, Martine (2011), ‘Leren van de kloosters’, in: Het boek van de natuur, René Fransen en Reinier Sonneveld (red), Buijten & Schipperheijn Amsterdam.

Vonk, Martine (2011) ‘Leren van religieuze waarden’ in: Milieu. Oktober 2011

Vonk, Martine (2011) ‘Zorg voor de aarde, gegrond in waarden’ in: Een schrijnend gebrek. Een begin van een christelijk-sociale visie op rentmeesterschap, Jan Jacob van Dijk (red). Uitgave van het Christelijk Sociaal Congres, August 2011

Vonk, Martine (2011) ‘De gemeenschap als glimp van Gods koninkrijk’ in: CV Koers, juli 2011.

Vonk, Martine and Rob Nijhoff (2011) ‘Rentmeesterschap: leven op Gods aarde’, in: W. van der Linden (red), Natuurlijk onnatuurlijk?! Oriëntaties op de mens-natuur relatie, CSFR Wageningen.

Vonk, Martine (2010) ‘Vrije vogel’ in: De Crux, Cees Dekker en Reinier Sonneveld (red), Buijten & Schipperheijn Motief – Amsterdam, pag. 168-177.

Vonk, Martine and Jan Boersema (2009) ‘Is er verband tussen religie en milieugedrag?’, in: Tussenruimte.

Vonk, Martine (2005), ‘Spiritualiteit van het alledaagse’ in: Plas, J. van der, Talstra, H. & Visser, J. (red.), Dagelijks leven met God: een lees- en werkboek over christelijke spiritualiteit. Zoetermeer; Boekencentrum; Utrecht, IFES-Nederland.

Vonk, Martine (2004), ‘Sharing is caring’. Leven bij de Amish in Amerika, Cruciaal, jaargang 2, nummer 5.

Vonk, Martine (2004), ‘Den Hâneker: the Black-tailed Godwit’ in: Farming Magazine – People, Land and Community, Winter 2004.

Vonk, Jan and Martine Vonk (2004), ‘De Verwondering’ in: Farming Magazine – People, Land and Community, Fall 2004.

Vonk, Martine (2004), ‘Leven in gemeenschap’ in: Diaconale woongroepen van Timon, oefenplekken in gemeenschapsvorming, Timon Zeist.

Vonk, Martine (1999), ‘Een uitdaging voor boer en overheid, lessen van het proefproject agrarisch natuurbeheer in de Alblasserwaard’, in: Afgestemd, uitgave van de Marnix van St. Aldegonde Stichting.