Mijn bedrijf

Ik werk aan duurzaamheid en ‘het goede leven’ vanuit waarden en inspiratie. Per 1 april 2013 ben ik aangesteld als lector Ethiek en Technologie bij Saxion en werk ik van daaruit met bedrijven en organisaties aan reflectie op technologische innovatie en duurzaamheid. Centrale thema daarbij is Circulaire Economie. Ik zit in het organisatieteam van het Clean Tech Tomorrow congres, met in 2016 Circulaire Economie als thema.

Dit doe ik dus niet langer vanuit mijn eigen bedrijf. Wel schrijf ik artikelen en verzorg ik regelmatig lezingen (zie Lezingen & Workshops).

L1000217 3 St Francis

 

 

 

 

Afgeronde opdrachten

Oikos_logo

Stichting Oikos
Voorbereiding voor Crowd Sourcing project voor theologische verdieping op het thema duurzaamheid, van maart tot juli 2013. Resultaat in de zomer van 2013 is een overleg tussen theologische instituten en HBO’s over de relatie theologie en duurzaamheid.  Website Stichting Oikos

 

Hart scheppingNoach Alliantie
Van januari 2012 tot april 2013 heb ik gewerkt als coördinator van de Noach Alliantie, een netwerk van kerken en christelijke organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. Ik stimuleerde samenwerking tussen organisaties en verdieping van theologische doordenking en praktische uitwerking. Dit gebeurde door conferenties, netwerkbijeenkomsten, een klankbordgroep, emailnieuwsbrieven en social media. Inmiddels is de Noach Alliantie opgegaan in Micha Duurzaam en de Groene kerken.

 

Jansen

Jansen Recycling Groep 
Verdieping van duurzaamheid in de visie en missie van dit metaalrecyclingbedrijf. Ik heb een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder medewerkers en stakeholders, met als doel verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarnaast opzetten en begeleiden van intern duurzaamheidsteam. Uitgevoerd in 2012. Website

 

afbeelding_sjabloon_LOGO__272_272_c1

Adviseur duurzaamheid Evangelische Omroep 
Bij de EO heb ik anderhalf jaar een proces begeleid van verankering van duurzaamheid in de missie van de organisatie, bewustwording onder medewerkers en interne milieuzorg en communicatie. De EO heeft als eerste omroep een CO2-footprint uitgevoerd. Nu worden de plannen voor duurzaamheid verder uitgewerkt door een werkgroep Duurzaamheid. Ik heb meegewerkt aan items over duurzaamheid in radioprogramma’s, televisie en internet, zoals kinderprogramma Boswachterij Koek en Ei en het duurzame lifestyleprogramma Melk en Honing.

 

voorkantVisiedocument Samenwerkingsverband LEU, LTO en ANVs Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Land- en Tuinbouworganisaties en de Agrarische Natuurverenigingen in de provincie Utrecht willen graag samenwerken aan een mooi landschap en goed functionerend agrarisch natuurbeheer. Ik heb in het voorjaar van 2012 interviews gehouden met de vertegenwoordigers van deze organisaties en de aanzet geschreven voor een gezamenlijk gedragen visiedocument.

 

DiscussiegroepConsultatieronde en organisatieadvies Noach Alliantie
Ik heb eind 2011 een consultatieronde gehouden onder twaalf beoogde partners van de Noach Alliantie, met als doel de visie, functie en speerpunten ervan helder te krijgen. De uitkomst van deze gesprekken heb ik verwoord in een visiedocument voor het bestuur. De Noach Alliantie is een netwerk van christelijke en kerkelijke organisaties die willen werken aan duurzaamheid en zorg voor natuur.


BloemkoolPraktijkkring Duurzaam Voedselbeleid i.o.v. Netwerk Platteland
Samen met Petra van de Kop heb ik in 2011 deze Community of Practice begeleid. Iedere bijeenkomst bestond uit een excursie en een praktijk-casus. De resultaten staan beschreven in het boekje ‘Naar een behapbaar voedselbeleid‘. Eerder heb ik meegewerkt aan de QuickScan Voedselinitiatieven van middelgrote en kleine gemeenten (2009) en de praktijkkring Stad-land (2009), voor pioniers die zich inzetten voor nieuwe relaties tussen stadsbewoners en boeren.

 

DSC_2732Eindredactie boek Duurzaamheid, kiezen voor kwaliteit
In opdracht van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heb ik in 2011 de bundel Duurzaamheid geredigeerd. Ook zijn het inleidende hoofdstuk en de conclusie van mijn hand. De bundel geeft een christelijke visie op duurzaamheid en op de verschillende rollen van overheid, markt en samenleving. Daarnaast wordt beschreven hoe specifieke sectoren kunnen verduurzamen. Zie ook Boeken & Artikelen. Heb de bundel overhandigd aan Herman Wijffels (foto).