Waarden wegen

Duurzaamheid gaat over onze ideeën over een ‘goed leven’, over kwaliteit van leven voor mens en natuur. Daarom heeft duurzaamheid alles te maken met waarden en visie. Op zoek naar diepgewortelde waarden en principes die leiden tot een lagere milieudruk, heb ik onderzoek gedaan bij vier gemeenschappen: de Amish, de Hutterieten, Benedictijnen en Franciscanen. Het resultaat kunt u hier lezen.
De manier van leven in deze gemeenschappen verschilt nogal van het dagelijks leven van de meeste van ons. Ook zijn ze niet in alle opzichten een goed voorbeeld op milieugebied. Wat zij wel doen, is dicht bij hun waarden leven. En in veel gevallen leidt dat wel degelijk tot een duurzame levensstijl. Wat zo boeiend is in deze gemeenschappen is dat ze bij keuzes vooraf goed stilstaan bij de consequenties ervan. Soms leidt dat ertoe dat ze bepaalde dingen niet doen. Zoals bijvoorbeeld de bierproductie in het Trappistenklooster van Westvleteren. Ze produceren het beste bier van de wereld, maar houden zich strikt aan een beperkte productie ervan, omdat ze voldoende tijd willen houden voor hun getijdegebeden.
De lessen die we kunnen leren van deze gemeenschappen heb ik samengevat in drie punten, die ik later nog wel meer zal uitwerken in specifieke blogs. Hier komen ze:
1. Focus op kwaliteit (in plaats van kwantiteit). De gemeenschappen verdiepen hun spiritualiteit en kwaliteit van leven door hun behoeften te beperken tot het essentiële.
2. Zoek nieuwe vormen van gemeenschap. Milieuproblemen worden vaak ervaren als een sociaal dilemma. Gemeenschappen, in welke vorm dan ook, kunnen helpen om problemen te erkennen, oplossingen te formuleren en elkaar te stimuleren tot duurzame keuzes.
3. Tijd nemen voor reflectie en waarden wegen. De huidige complexe milieuproblemen vragen om weloverwogen keuzes, omdat keuzes onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor natuur en mensen wereldwijd.

Bron foto

 

Geen reacties.

Reactie plaatsen

U moet zijn ingelogd om een reactie te plaatsen.